Barn lär genom leken


Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta! 

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi förlägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans.

 

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Vårt fokus är att skapa en gruppkänsla hos barnen. Varje dag arbetar vi aktivt med att visa barnen hur de ska dela med sig, ge och ta och även hämta själva. Barnen har mycket tid till fri lek, för att utveckla fantasin, och vi är även delaktiga i barnens lek. Vi värdesätter ordning och reda för att barnen lätt ska kunna veta vart leksakerna finns. Vi vill ge barnen en möjlighet att kunna avsluta och sedan fortsätta en pågående lek.