Föräldraenkät – sista svarsdag 26 februari


Just nu genomförs föräldraenkäten inom Nacka kommun. Enkäten är helt anonym, och sista svarsdag/inlämningsdag är 26 februari.

Vi är mycket tacksamma för att du svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg i vår kontinuerliga utveckling här på Skeppet. Tack på förhand!