Kontakta oss

Förskolan Nyckelpigan
Samskolevägen 6
133 34 Saltsjöbaden

Rutiner vid klagomål

Kontaktuppgifter och organisation

Rektor Yvonne Almér Mattsson

073-5528202
nyckelpigan@hoppetossa.com

Platsansvarig Jenny Djerw Wahlberg

076-2918372

Våra fyra avdelningar

Lammet 1-3 år

073-5521456

Pandan 3-5 år

073-5524485

Duvan 3-5 år

073-5525212

Pingvinen 1-3 år

0762918298

Vårt kök

076-3145942

Övrigt

Vår kö
Vår facebook-sida

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här: https://hoppetossa.com/nyckelpigan/klagomalshantering/