Skogens matematik


Två fotografier från Kuben. T.v där Kubens småbarnsavdelning, Fröna, har arbetat med siffror och antal. T.h där Kubens storbarnsavdelning, Kottarna, har varit ute i naturen och samlat pinnar och exempelvis jämfört pinnarnas längd. Två konkreta sätt att arbeta med matematik tillsammans med barnen.

Förskolematematik är så mycket mer än att räkna barnen i samlingsringen, äppelklyftor vid fruktstunden eller antalet tallrikar som ska dukas fram till lunch. Att arbeta med matematik och ta tillvara de situationer för matematiskt lärande som uppstår i vardagen är komplext. Skolverkets lärportal har en modul och matematik i förskolan, läs gärna mer här.