Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat.

Ovan ser ni en bild från vår avdelning Fröna när vi observerar växterna och deras blad. Vilken färg har de? Grön i olika nyanser – varför?

Nedan ser ni en bild från Kottarna under en diskussion kring djur och natur. Vi hittade olika saker i parken, och vi pratade om vad som är bra och mindre bra för naturen.

Läs gärna mer om naturvetenskap i förskolan hos Skolverket.