Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Det handlar också om att utveckla barns taktila och motoriska kompetens, ”att begripa genom att gripa”. Att hålla på med teknik ligger också mycket nära leken. Genom leken kan man göra teknik begriplig. Det är helt enkelt roligt. Läs gärna mer om teknik i förskolan, i tidningen Förskolan.

Ovan ett fotografi från Kottarna när de var i Nyckelviken och lekte att vi var i rymden, ett lekfullt sätt att närma sig området teknik; åka med en rymdraket och landar på olika planeter, gå i ”tyngdlöshet”, m.m. Nedan ett fotografi från en av grupperna på Fröna under en montessoriövning; ösa med sked. Vår läroplan skriver att barnen ska också få möjlighet att urskilja vardagsteknik och utforska hur enkel teknik fungerar. Det kan handla om enkla saker som att utforska husgeråd eller leksaker. Vispar och gungbrädor till exempel.