Med Nyckelviken som närmsta granne


Nyckelvikens naturreservat är Kubens närmaste granne och närheten till naturen utnyttjas flitigt. Ett stort bestånd av gamla ekar gör Nyckelviken naturreservat på Sicklaön unikt, inte bara för Nacka. En del träd är skyddade som naturminnen. Mellan lummiga träddungarna breder ängarna ut sig. Här finns också en välskött visningsgård med kor, hästar, höns, kaniner, får och grisar. Läs gärna mer om Nyckelviken här.

Inom Hoppetossa tycker vi att utomhuspedagogik är viktig: utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla! På Kuben är besök i Nyckelviken exempel på vårt arbete med utomhuspedagogik. Ovan två bilder från när Kottarna var i där, vi pratade om blommor och alla vårtecken. Vi hittade tussilago och vitsippor i hela Nyckelviken. Vi hittade även plast och annat skräp i skogen, och barnen vet att skräp ska man ”kasta i en papperskorg för att om djuren äter skräpet får de ont i magen eller dör”. Pedagogerna tog då upp skräpet och kastade i en papperskorg. Här kunde vi nyttja naturen i Nyckelviken för arbete både med naturvetenskap och hållbar utveckling.

Här är ett fotografi från Fröna som nyttjat utomhuspedagogik i deras projektarbete ”Jag och min kropp”. Barnen har tillsammans skapat en kropp med naturliga material. Vi har här närmat oss många kunskapsområden genom utomhuspedagogik, såsom skapande, språk, matematik och samarbete.

Förskolans läroplan säger att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” samt att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.