Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en  stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans läroplan har flera mål kopplat till målområdet språk och kommunikation, ett otroligt viktigt målområde under barnens förskoletid.

Fotot är från Kottarna, vår avdelning för de lite äldre barnen, där vi denna termin börjat med en bokpåse som en del av vårt arbete med målområdet språk & kommunikation. Ett barn kommer varje torsdag att ta med en bokpåse hem med ett litet uppdrag som vi vill att barnen gör tillsammans med sina föräldrar. Samt att man läser boken tillsammans såklart :-). Boken lämnas tillbaka efter helgen på måndagen, sedan arbetar vi med boken hela följande vecka. Vi börjar med kompisböckerna – en serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkotts vardag.

Övriga sätt att arbeta med det viktiga målområdet språk & kommunikation är exempelvis att berätta sagor, rim och ramsor, leksaksdagen, språk-kort och att arbeta med alfabetet på olika sätt. Arbeta med flanosagor, högläsning, sånger och sagor. Samt att använda sig av montessoriövningar artighet och omtanke, personlig omvårdnad, vård om omgivningen, motorik och koordination samt sensoriska material, för barnens språk- och kommunikationsutveckling.