Att bidra till en hållbar utveckling


Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Läs gärna mer om hållbar utveckling hos Skolverket eller i förskolans läroplan.

Att tydligt synliggöra och verka för hållbar utveckling är en utmaning i vilken verksamhet som helst. Det finns många exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling. Exempel på hur vi försöker konkretisera detta område är att vi börjar med att utveckla förmågan av respekt för andravarandra och förskolan miljö, genom lätta övningar tex att vänta på sin tur, vara snälla mot kompisarna, plocka efter sig. Vi genomför även barnintervjuer och säkerställer att barnen är med och utformar miljön. Vi har introducerat kompisböckerna och en kompishörna. Vi lär oss att ta hand om miljön genom skräpplockardagen. 

Mer inspiration kring hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan kan man hitta hos WWF. Om man vill fira Earth Hour som skola/förskola tillsammans med WWF hittar man information om det här.