Följa recept, Polyglutt och digital kompetens


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering, där förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 
  • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Det kan ta sig till uttryck på många olika sätt, exempelvis genom att barnen är med och dokumenterar, att baka en kaka genom att följa ett recept (exempel på hur man kan introducera algoritmer till barnen), att arbeta med det digitala verktyget Polyglutt för att läsa böcker på flera olika språk, m.m. Vi tycker även att vår kommunikationsapp med föräldrarna, Tyra, fungerar väldigt bra. Vad tycker ni?