Föräldraenkät – sista svarsdag 7 februari


Just nu genomförs föräldraenkäten inom Nacka kommun och enkäten är nu utdelad till alla föräldrar på Kuben, du kan även svara på enkäten online. Enkäten är helt anonym, och sista svarsdag/inlämningsdag är 7 februari.

Vi är mycket tacksamma för att du svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg i vår kontinuerliga utveckling här på Kuben. Tack på förhand!