Montessoriövningar och matematik


För dig som är förälder på Kuben, glöm inte att svara på föräldraenkäten – denna vecka är sista veckan. Tack på förhand!

Genom montessoriövningar arbetar vi med matematik. Breda trappan ger en förberedelse för matematik, bl.a. tränas ögat att se skillnader i två dimensioner, koncentrationsförmågan och handens muskler. Rosa tornet utvecklar ögats och handens förnimmelse av dimensioner, förbättrar förståelsen för och kunskapen om dimensioner samt uppmuntrar iakttagelser av former i omgivningen.

Detta är exempel på hur vi kan arbeta med matematik på ett lustfyllt och spännande sätt. Hur arbetar ni med matematik?