Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen!


Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen. Det är brett och faktiskt roligt och intressant. Barnens naturliga intresse för att finna svar kan i vårt arbete med naturvetenskap tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap är även ett sätt att förklara vår omvärld; det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Den fria lekens spontana utforskande är en viktig del av naturvetenskapen!

Här är bilder från när vår avdelning Kottarna gick en promenad till Nacka Strand. Vi gick dit för att titta och prata om vattnet. Vi såg polisbilar, änder, kryssningsfartyg. Vi pratade även om vad som kan hända om det ligger skräp i vattnet:
– ”Djuren skadar sig”
– ”Djuren kan dö”
– ”Djuren äter skräp och kan dö”

Ett annat exempel när barngruppen ”Kameleonterna” lär sig mer om bläckfiskar. Alla har fått skapa sina egna bläckfiskar med lim, sax och silkespapper – där varje barn valde sin egen färg. Vi frågade ”hur många ben har bläckfisken?” och barnen svarade ”fyra ben och fyra armar faktiskt”.

Slutligen en bild från vår avdelning Fröna där vi har skogen (fåglarna) som projekt. Syftet är att barnen ska förstå att det inte är enkelt för fåglarna att hitta mat under vintern och därför måste vi hjälpa till så gott vi kan. Aktiviteten vi har gjort tillsammans är att skapa ett fågelbord!

Hur arbetar ni med naturvetenskap?