Världen just nu…


På bara en månad har så oerhört mycket hänt i vår omvärld. Vi vill börja med att tacka för det fina samarbete som vi ser både hos vårdnadshavare och pedagoger, för att möjliggöra en verksamhet under rådande omständigheter.

Vi har barn och föräldrar som är hemma just nu i olika perioder. Tillsammans med edChild publicerar vi därför dagliga pedagogiska aktiviteter under en tid framöver. Vår förhoppning är att inspirera till spännande äventyr där hemma. Du hittar aktiviteterna på svenska här och engelska här.

Kommande månadstemat är teknik och vi vill ändå säga ett par ord om det spännande läroplansområdet! Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Genom att introducera teknik i förskolan börjar vi tidigt bygga ett tekniskt självförtroende hos barnen och lägger grunden till ett tekniska kunnande och en tekniska medvetenhet. Utbildningen i förskolan ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Som en del av vårt projekt skogen, på en av våra småbarnsavdelningar, arbetar vi med hörselsinnet. Vi lyssnar efter skogens och djurens ljud. Under mars kommer vi bland annat att tillverka egna maraccas, med olika typer av ljud. Här började vi processen med att såga itu papprör till våra instrument. Barnen var mycket nyfikna och många ville prova på att såga. Innan vi kunde börja såga behövde vi mäta upp en lagom bit med tumstock och markera med tejp. Vi benämner också alla verktyg.