Våga Visa – Föräldraenkät


Just nu genomförs föräldraenkäten Våga Visa inom Nacka kommun. Eftersom Skeppet är en helt ny förskola, kommer kommunen inte att genomföra enkäten hos oss utan det blir först till nästa enkättillfälle (dvs våren 2020).

Synpunkter, förslag och input tar vi gärna emot innan dess såklart! Antingen direkt till oss pedagoger, eller exempelvis via de pedagogiska samtalen längre fram i vår. Trevlig kväll!