Invigning tillsammans med Nacka kommun


Igår fick vi besök av Nacka kommun och hade invigning av Skeppet. Vi fick visa upp vår förskola, de pedagogiska miljöerna och gården, och allt som redan hänt i verksamheten på vår storbarnsavdelning Kompassen och vår småbarnsavdelning Ankaret.

Vi tackar …

Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda …