Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Det handlar också om att utveckla barns taktila och motoriska kompetens, ”att begripa genom att gripa”. Att hålla på med teknik ligger också mycket nära leken. Genom leken kan man göra teknik begriplig. Det är helt enkelt roligt. Läs gärna mer om teknik i förskolan, i tidningen Förskolan.

Ovan ett foto från Kompassen där barnen har konstruerat en robot, som de fick dokumentera och namnge själva. Ovan ser ni alltså Inspector Gadgets robot! Nedan ett foto från Ankaret när vi använde oss av appen Polyglutt för högläsning. Polyglutt är en digital bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Alla böcker i Polyglutt finns inlästa på svenska och många av böckerna finns även inlästa på flera andra språk (inklusive TAKK och TSP).