I takt med att vår förskola utvecklas, utvecklas också vårt arbete med utomhuspedagogik


I takt med att vår förskola utvecklas, utvecklar vi också vår gård. Vad är barnen nyfikna på, och hur kan vi på bästa sätt dela gården mellan de yngre och äldre barnen? Även utflykter till närliggande parker och skogsområden är roliga: nu när våren har kommit och vi har en trygg barngrupp är det något vi testar på allt mer och mer.

Inom Hoppetossa tycker vi att utomhuspedagogik är viktig: utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla! Ovan ses två foton från Ankaret, det ena från vår första utflykt tillsammans – ett ypperligt tillfälle att träna på vår motorik genom utomhuspedagogiken. Det andra från vår gård där vi passar på att ta med oss inomhus-material utomhus, då det på Ankaret är viktigt att vara ute så mycket som möjligt.

Här ser vi fotografier från Kompassen. Först när vi tog med oss material från vår skogsutflykt in till avdelningen, för att skapa vår egen skogsvärld till våra djur och insekter som vi har inne på förskolan. Sedan när vi var på utflykt och letade vägskyltar, som vi samtalade kring och lärde oss mer om. Och det är alltid spännande att leta efter vårtecken: fågelkvitter, solvärme, små löv och vitsippor. Vi har här närmat oss många kunskapsområden genom utomhuspedagogik, såsom skapande, språk, matematik, naturvetenskap och samarbete.

Förskolans läroplan säger att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” samt att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.