Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Bilden är från Kompassen, när vi besökte biblioteket senast för att lämna tillbaka och låna nya böcker. Bibliotek är en del av vårt samhälles nätverk för barn när det gäller ”språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande”. Bibliotek ska också stimulera till läslust och nyfikenhet och vara ledande i arbetet med muntligt berättande, upplevelseläsning och barns kunskapssökande. Vi samarbetar gärna med biblioteken och besöker det med våra barn, som en viktig del i barnens språk- och kommunikationsutveckling. Förskolans läroplan har flera mål kopplat till målområdet språk och kommunikation, ett otroligt viktigt målområde under barnens förskoletid.

På Ankaret, vår småbarnsavdelning, arbetar vi med språk & kommunikation genom att uppmuntra barnen att kommunicera via sina 100 olika språk och ser till att vi ger barnen talutrymme.  Vi lyssnar in och inväntar barnets reaktion. Det de visar intresse för försöker vi skapa ett samtal kring och som inleder ett undervisningsmoment. Vi jobbar aktiv med barnens olika modersmål.  Vi försöker sjunga och läsa på olika språk och under terminen kommer vi ha ett djur-projekt – vad säger djuren? Vi kompletterar arbetet med appen ”Polyglutt 

På Kompassen, vår avdelning för de lite äldre barnen, arbetar vi med språk & kommunikation genom att vid samlingen jobbar med ”Lily” som bjuder på rim och ramsor. Vi använder tecken vid samling och musikstunder som stöd. Vid matsituationer jobbar vi med att vänta på sin tur, att låta kompisen prata utan att avbrytas. Att vara lyhörd och visa respekt till varandra. Uppmuntra barnen att fråga varandra vid oklarheter, vilket i sin tur leder det talande barnet till utvecklande av sin ursprungliga berättelse. Bokstäver och siffror på väggar för att ge en spontan inlärningsmöjlighet. Vi använder oss av  appen Polyglutt”. Vi jobbar aktivt med högläsning på Kompassen.