Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi äntligen igång igen efter sommaren; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 26/8 2019, hade vi vår fjärde Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades … Läs mera

Den viktiga leken och trevlig sommar!


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. I förskolans nya läroplan har leken ett eget … Läs mera

Med Nyckelviken som närmsta granne


Nyckelvikens naturreservat är Kubens närmaste granne och närheten till naturen utnyttjas flitigt. Ett stort bestånd av gamla ekar gör Nyckelviken naturreservat på Sicklaön unikt, inte bara för Nacka. En del träd är skyddade som naturminnen. Mellan lummiga träddungarna breder ängarna ut … Läs mera

Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver … Läs mera

Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda … Läs mera

Skogens matematik


Två fotografier från Kuben. T.v där Kubens småbarnsavdelning, Fröna, har arbetat med siffror och antal. T.h där Kubens storbarnsavdelning, Kottarna, har varit ute i naturen och samlat pinnar och exempelvis jämfört pinnarnas längd. Två konkreta sätt att arbeta med … Läs mera

Våga Visa – Föräldraenkät


Just nu genomförs föräldraenkäten Våga Visa inom Nacka kommun. Som förälder på Kuben har du fått en inbjudan till denna enkät via din mail.

Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg i … Läs mera

God Jul och Gott Nytt År


Vi vill passa på att önska en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Den 1 januari tar Hoppetossa Östra över som huvudman för Kuben, något vi ser mycket fram emot!… Läs mera