Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 27/8 2018, hade vi vår tredje Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid … Läs mera

Trevlig sommar!


Detta blir vårt sista blogginlägg för terminen, med det vill alla pedagoger önska er alla en riktig härlig sommar! 🌸🌺🌷
Vi avslutar med ett fotografi från när vår mellanbarnsavdelning Tellus var i skogen i förra veckan. Klättrande och rollek är … Läs mera

Vår inriktning utomhuspedagogik och rörelse


Raketen har en inriktning mot utomhuspedagogik och rörelse. Varför har vi det? Jo, vi vill att barnen ska stärkas i att leka och lära utomhus och i naturen, som en naturlig och självklar del av barnens utveckling.

Det finns en … Läs mera

Förskolans dag!


I går firade vi, liksom många förskolor i landet, Förskolans dag. Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet.

På Raketen firade vi med ansiktsmålning, hade … Läs mera

Motorik – en viktig del av en förskoledag


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

På Raketen erbjuder vi en varierad pedagogisk verksamhet  som uppmuntrar till såväl finmotorik som grovmotorik. … Läs mera

Aktivitetstavla blir utforskning av teknik


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

  • ”Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”,
  • ”Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

På Raketen ser vi … Läs mera

Odling tillsammans med barnen


Först en liten påminnelse om föräldraundersökningen för förskolan. Stockholm Stad skickar varje år ut en undersökning till er föräldrar där ni svarar på frågor om just vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten!

Här ser … Läs mera

Matematik och datalogiskt tänkande


Enligt förskolans läroplan skall barnen:

”utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”,

”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över Läs mera

God fortsättning


Såhär lite sent om siders vill vi önska en god fortsättning – så var vi igång igen även här på bloggen. Vi ser fram emot den kommande terminen, och hoppas att ni alla har haft en härlig jul och nyår. … Läs mera