Den viktiga leken och trevlig sommar!


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. I förskolans nya läroplan har leken ett eget …

Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver …

Invigning tillsammans med Nacka kommun


Igår fick vi besök av Nacka kommun och hade invigning av Skeppet. Vi fick visa upp vår förskola, de pedagogiska miljöerna och gården, och allt som redan hänt i verksamheten på vår storbarnsavdelning Kompassen och vår småbarnsavdelning Ankaret.

Vi tackar …

Klura, färdiga, gå – naturvetenskap!


Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda …

Matematikfokus på samlingen


Ett fotografi från gårdagens samling på vår avdelning Kompassen. Vi valde att ha matematikfokus på samlingen med färger, former, antal och siffersymboler.

Förskolematematik är så mycket mer än att räkna barnen i samlingsringen, äppelklyftor vid fruktstunden eller antalet tallrikar som …

Våga Visa – Föräldraenkät


Just nu genomförs föräldraenkäten Våga Visa inom Nacka kommun. Eftersom Skeppet är en helt ny förskola, kommer kommunen inte att genomföra enkäten hos oss utan det blir först till nästa enkättillfälle (dvs våren 2020).

Synpunkter, förslag och input tar vi …

Tack för trevlig föräldramöte


Igår kväll hade vi ett föräldramöte för de föräldrar, vars barn skolas in på Skeppet nu under januari-mars. Vi vill tacka för ett mycket trevligt möte!

Sista veckan inför första inskolningen går nu mot sitt slut, och vi ser fram …

Välkomna Ankaret och Kompassen


Nu är vi snart igång! Nästa vecka öppnar vi våra två första avdelningar; en avdelning för våra små barn och en avdelning för de lite äldre. Idag har vi beslutat namnen på dessa två avdelningar, Ankaret och Kompassen.

Varmt välkomna …

God Jul och Gott Nytt År


Vi vill passa på att önska en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
Den 14 januari skolar vi in den första barngruppen här på Skeppet, något vi ser mycket fram emot!