Bilder från vår gård!


I bottenvåningen av Oscar Properties No. 4 ligger förskolan Skeppet. No.4 är ett fristående hus med ett unikt utsiktsläge, generösa glaspartier och härliga utemiljöer. Med fönsterpartier som går nästan hela vägen från golv till tak smälter upplevelsen mellan ute och …

Årets Hoppetossa-dag


I början av varje läsår har Hoppetossa en gemensam heldagskonferens där alla våra medarbetare träffas för inspiration samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Skeppet, som öppnar i januari 2019, kommer självfallet att vara en del av nästa Hoppetossa-dag. Nedan följer agendan för …